Selamat Datang ke Sistem Semakan

Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Gadaian & Pajakan Tanah
Pejabat Daerah dan Tanah Petaling

PDTP
Pengenalan

Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan pemohon/wakil/firma guaman untuk membuat semakan status permohonan kebenaran pindahmilik/gadaian secara atas talian dan juga untuk meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap.